SLUŽBY

Zabezpečujeme kompletnú projektovú dokumentáciu v oblasti slaboprúdov:

Elektrická požiarna signalizácia
Elektrická
požiarna
signalizácia
Hlasová signalizácia požiaru
Hlasová
signalizácia
požiaru
Prístupový a dochádzkový systém
Prístupový
a dochádzkový
systém
Elektronický zabezpečovací systém
Elektronický
zabezpečovací
systém
Priemyselná televízia
Priemyselná
televízia
Štrukturovaná kabeláž
Štrukturovaná
kabeláž
Elektronický vrátnik
Elektronický
vrátnik

Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme v týchto stupňoch:

Dokumentácia
pre územné
rozhodnutie
Dokumentácia
pre stavebné
povolenie
Realizačná
projektová
dokumentácia
Dokumentácia
skutočného
vyhotovenia

REFERENCIE

 • Zimný Štadión Ondreja Nepelu Bratislava
 • River Park Bratislava
 • Lakeside Park Bratislava
 • Volkswagen Slovakia
 • PSA Peugeot Trnava
 • GAS Família Stará Ľubovňa
 • Slovnaft Bratislava
 • Kogeneračná elektráreň Karachi Pakistan
 • Hotel Devín Bratislava
 • Hotel Holiday Inn Bratislava
 • Bytový dom Octopus Habitat Bratislava
 • Bytový dom Viktória Bratislava
 • Bytový dom Nová Mýtna Bratislava
 • Billa Slovensko
 • Kaufland Slovensko
 • NsP Ružinov
 • NsP Kramáre
 • a iné

KONTAKT

Sídlo spoločnosti:
POLAKOVIČ JANUŠICA projekt, s.r.o.
Fedákova 26, 841 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
POLAKOVIČ JANUŠICA projekt, s.r.o.
Nejedlého 69, 841 02 Bratislava
Kontaktné osoby:
Ing. Peter Janušica
0903 243 033
janusica@slovanet.sk
Marián Polakovič
0905 724 331
polakovic.marian@mail.t-com.sk